Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

93. DZIEJOWA PRZESTROGA

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Światu tak trzeba dziś Jezusa""Każde Słowo Pana jest prawdziwe""Nie ma innego jak Jezus"  (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED) 


3. Tekst biblijny: Dz 28:17-29  ⇩ rozwiń

Pomimo tego, że apostoł Paweł był w Rzymie z woli Boga, początek jego zwiastowania Żydom, którzy przyszli do niego do więzienia, nie był zachęcający: rozeszli się, spierając się ze sobą. A ty jak reagujesz na słowa Ewangelii?
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Co zrobił Paweł wkrótce po swoim przybyciu do Rzymu?
 • Jak myślisz, dlaczego przywódcy żydowscy z Jerozolimy i Cezarei nie wysłali żadnych oskarżeń do Rzymu?*
 • W jaki sposób Paweł starał się przekonać Żydów do Ewangelii? (por. w. 23)**
 • Jak myślisz, dlaczego Żydzi nie przyjęli czegoś, co wydawało się tak oczywiste?
 • Czy ty odpowiedziałeś już na Ewangelię, czy też odsuwasz swoją decyzję w czasie? 
 • Jakie słowa proroka Izajasza apostoł odniósł do Żydów? (por. w. 26-27)

Uważaj, aby te słowa nie opisywały też twojej postawy!!!

 

* Oni wiedzieli, że ta sprawa jest dla nich przegrana - wysuwane oskarżenia są zbyt słabe. 

** Paweł wskazywał na proroctwa ze Starego Testamentu, gdzie znajduje się ponad 300 obietnic przyjścia Mesjasza, które Jezus wypełnił.


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że :

 • całe Pismo wskazuje na Jezusa jako Zbawiciela
 • mogliśmy usłyszeć Ewangelię o Jezusie

 

Proś o:

 • to, abyś nie stał się obojętny na Boże Słowo, ale przyjął je i zastosował w swoim życiu
 • ludzi, którzy wielokrotnie słyszeli Ewangelię, lecz nie odpowiedzieli na nią
 • Żydów, aby mogli w Jezusie rozpoznać Mesjasza

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Boże, dziękuję Ci za wszystkie proroctwa w Starym Testamencie, które wskazują na Pana Jezusa - Zbawiciela świata. Dziękuję Ci za Dobrą Nowinę, którą mogłem usłyszeć i w nią uwierzyć. Modlę się o Żydów, aby rozpoznali Mesjasza w Panu Jezusie i odkryli, że proroctwa dotyczą właśnie Jego. Proszę również o ludzi, którzy słyszeli Ewangelię o Panu Jezusie, ale jeszcze na nią nie odpowiedzieli. Pomóż im podjąć właściwą decyzję. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Państwo Izrael w pewnym momencie zniknęło z mapy świata. W 1948 roku znowu się pojawiło i przetrwało ponad 70 lat, mimo że jest otoczone przez wrogie mocarstwa. To prawdziwy cud, który można tłumaczyć tylko jako znak końca czasów. Poszukajcie kilku informacji na ten temat. 

Jaka jest obecna sytuacja tego państwa?

Poświęćcie w najbliższym tygodniu kilka minut na modlitwę o to państwo i jego mieszkańców.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry