Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

35. BOŻE DZIEŁO

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Stop! Chcę ci oznajmić" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Światu tak trzeba dziś Jezusa",  "Chcę do ciebie podobnym być" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 13:1-3  ⇩ rozwiń

Tylko Pan Bóg może skłonić kogoś do tego, aby Mu zaufał.  Nas jednak, zwykłych ludzi chce użyć, aby inni usłyszeli Dobrą Nowinę o Jezusie. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, to na pewno ma dla ciebie zadanie do wykonania!
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jaką rolę pełnili Barnaba, Szymon, Lucjusz, Manaen oraz Szaweł?
 • Kto wskazał zborowi, że Barnaba i Szaweł są powołani do szczególnego zadania?
 • Do czego zostali powołani? (por. Dz 9:15)
 • Kim jest misjonarz?
 • Co możesz robić, aby wspierać misjonarzy?
 • Czy trzeba wyruszać w podróż, żeby być misjonarzem?
 • W jaki sposób ty możesz stać się misjonarzem?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • przekonywanie ludzi do zaufania Mu
 • ludzi, którzy zwiastują Dobrą Nowinę o Jezusie

 

Proś o:

 • misjonarzy, którzy służą w Polsce
 • misjonarzy, którzy służą poza granicami naszego kraju
 • to, aby pokazał ci, w jaki sposób możesz przekazać Dobrą Nowinę innym ludziom  

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

 

Boże Ojcze, dziękuję Ci za twoje niesamowite dzieło w moim życiu. Dziękuję Ci za nauczycieli Słowa Bożego w naszym kraju i tych, których postawiłeś na mojej drodze życia. Modlę się o nowe powołania do służby misyjnej w Polsce i na całym świecie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Wielościan modlitwy

Misjonarze potrzebują naszych regularnych, codziennych modlitw. Pomocą w tym może być wielościan modlitwy. Wydrukujcie Arkusz. Młodsi mogą pokolorować, starsi skleić a wszyscy się modlić. Niech stoi w widocznym miejscu.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry