Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

73. CZY MASZ PODWÓJNE OBYWATELSTWO?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"W serduszku mym" oraz "Nowina dobra" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Jest jedna droga(z płyty "Gramy z Mistrzem" wydanej przez ChS MED)

"Tak Bóg umiłował świat" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają” wydanej przez ChS MED)

 


3. Tekst biblijny: Dz 22:23-29  ⇩ rozwiń

Może wiesz o tym, że są ludzie, którzy są obywatelami nie tylko jednego kraju. Niektórzy starają się o obywatelstwo kraju, z którym wiążą swoje nadzieje na przyszłość (np. chcą w nim zamieszkać na stałe, pracować, chcą mieć takie same prawa i obowiązki jak ludzie tam mieszkający od urodzenia). Aby je dostać, muszą spełnić określone wymogi.

Jest jednak Ojczyzna, która jest otwarta dla wszystkich – to niebo. Kto może przekroczyć jego granice? Ten, kto przyjął Boże przebaczenie i oczyszczenie od grzechu.

Życzę ci, abyś mógł z pewnością powiedzieć: TAK, JA MAM PODWÓJNE OBYWATELSTWO!4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Co tak naprawdę wywołało złość Żydów w Jerozolimie?
 • Co myśleli o sobie Żydzi, a jak postrzegali pogan?
 • Na co powołał się Paweł, kiedy miał zostać ubiczowany?
 • Jakie przywileje wiązały się z posiadaniem obywatelstwa rzymskiego?
 • Jak Rzymianie traktowali tych, którzy posiadali obywatelstwo rzymskie i tych, którzy go nie posiadali?
 • Jakie ty posiadasz obywatelstwa (por. Flp 3:20)?
 • Jakie przywileje posiadasz, jako obywatel nieba?
 • Za jaką cenę zostało to niebiańskie obywatelstwo "nabyte"?
 • Do czego cię ono zobowiązuje?
 • Jakiej postawy względem tych, którzy go nie posiadają musisz unikać?  

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • to, że Chrystus przez swoją śmierć nabył dla ciebie obywatelstwo nieba
 • przywileje, które wynikają z posiadania tego obywatelstwa 
 • swoją ziemską ojczyznę 

 

Proś o:

 • to, abyś nie odrzucił obywatelstwa nieba, które ofiaruje ci Bóg
 • to, abyś nigdy nie pogardzał ludźmi, którzy nie posiadają jeszcze tego obywatelstwa 
 • swoją ziemską ojczyznę i rodaków

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Dziękujemy Kochany Boże Ojcze, że tak umiłowałeś ten świat, że Syna swego jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto w Niego uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Przynosimy do Ciebie naszą ziemską ojczyznę i prosimy o zbawienie, aby było udziałem naszych rodaków, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi i nie nawrócili się. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Arkusz I

Arkusz II

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry