Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

37. PRZYJMUJESZ, CZY ODRZUCASZ?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Nie możesz zmienić siebie sam",  "Nowina dobra(z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 13:13-52  ⇩ rozwiń

Kiedy apostołowie mówili ludziom o Panu Jezusie, jedni odrzucali Dobrą Nowinę, a drudzy z radością ją przyjmowali. A jak Ty reagujesz na najlepszą na świecie wiadomość?
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Dokąd Paweł, Barnaba i Jan Marek popłynęli z Cypru?
 • Co zdecydował Jan Marek w Perge?
 • Do kogo najpierw kierowali się misjonarze? Dlaczego akurat do tej grupy?
 • Co Paweł wyjaśniał Żydom zebranym w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej?
 • Jaka była reakcja Żydów? Dlaczego tak się zachowali?
 • Czy ty też przypadkiem nie odrzucasz z jakiegoś powodu prawdy Bożego Słowa?
 • Komu później misjonarze zaczęli głosić Dobrą Nowinę? 
 • Co spotkało misjonarzy w Antiochii, kiedy zwiastowali Dobrą Nowinę poganom?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • wzbudza wiarę w sercach ludzi
 • kocha wszystkich ludzi i Dobra Nowina jest skierowana do wszystkich

 

Proś o:

 • Żydów, aby uwierzyli w Jezusa jako Pana i Zbawiciela
 • ludzi, którzy odrzucają Pana Jezusa
 • to, abyś ty nigdy nie odrzucił prawdy Bożego Słowa w swoim życiu

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Dziękujemy Ci Boże za Twoją wielką miłość. Dziękujemy, że kochasz wszystkich ludzi i że Dobra Nowina jest skierowana do wszystkich. Prosimy Cię o Żydów, by również uwierzyli w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a także, abyśmy my nigdy nie odrzucili prawdy Bożego Słowa. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Przeczytajcie jeszcze raz wersety z Dz 13:44–52 i znajdźcie te, które mówią o pozytywnym przyjęciu ewangelii przez słuchaczy. Pomyślcie, komu chcielibyście powiedzieć Dobrą Nowinę i módlcie się o te osoby, aby ją przyjęły.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry